Informasjon

​​BRA TILBUD TIL KVINNER
Jordmorsenteret startet i 2002 ved CC Vest. Praksisen er en av de første i landet, og har som mål å ta imot kvinner fra og med svangerskapet til og med overgangsalderen.

Tekst: Nina Lunde

Lang erfaring
Marie Svedberg har lang erfaring som jordmor. Svedberg har blant annet jobbet som jordmor ved Aker sykehus siden 1983 og som bydelsjordmor i Røa bydel siden 1994. Ønsket om å starte egen praksis ble til realitet den 1. februar i 2002. Marie Svedberg brenner for yrket sitt, dessuten var det behov for et jordmorsenter i området.​

Kvinnehelse
Jordmorsenteret behandler friske kvinner og henviser til lege ved eventuelle sykdommer. Dessuten er konsulterende lege, Anne Nydal, tilgjengelig når det trengs. – Så lenge kvinnen er frisk kan hun gå til jordmorsenteret fra og med svangerskap til og med klimakteriet. Vi tilbyr blant annet celleprøve fra livmorhalsen, prevensjonsveiledning, innsettelse av spiral, rådgivning i forbindelse med overgangsalderen, abortspørsmål, svangerskapskontroll, fødselsforberedendekurs, kontroll etter fødsel, ammeveiledning og eventuelt andre spørsmål. Dette er et godt tilbud i og med at vi kan avlaste leger fra vanlige helsekontroller der kvinner er friske, sier Svedberg entusiastisk.

Informasjon
Det er blitt mer og mer vanlig for kvinner å utsette graviditeten til 30-års alderen. Ofte prioriterer jenter å leve livet, få seg en god utdannelse, samt å stå på egne ben før man velger å “slå seg til ro”. På grunn av dette mønsteret føler mange kvinner seg usikre med hensyn til graviditet og fødsel. Mange er redde for å føde. Nettopp i slike tilfeller er det viktig å ta fatt i problemet med det samme. – Det er ingen tidsbegrensning på konsultasjon. Informasjon er det viktigste. Det er utrolig stor forskjell på kvinner som har gått svangerskapskurs og de som har uteblitt. Cirka 75% går på kurs første gang de er gravide, sier Svedberg.

Marie Svedberg ønsker velkommen til fødsels forberedende kurs ved Jordmorsenteret som ligger i Helsehjørnet ved CC Vest. I tillegg tilbyr Jordmorsenteret en rekke andre tjenester. – Vi bruker lang tid på hver enkelt, alle følges nøye opp og ett av målene er at kvinnen skal føle seg spesiell og godt ivaretatt hos oss, sier Marie Svedberg.

Myter
De fleste fødsler går bra. Dessverre finnes det en rekke skrekkhistorier og myter som gjør jenter usikre og redde for å føde. Hvis man ikke føler seg trygg blir smerten med en gang større. – I slike tilfeller hjelper det med teoretisk informasjon, hvor man tar hull på mytene og forteller hvordan det virkelig er. Dessuten er for eksempel yoga en god avslappingskilde, sier Svedberg.

Fødsels forberedende kurs
Kurset koster kroner 1800 per par og går over fem kurskvelder. Parene får vite hvordan fødselen starter. Hva bør man tenke på hjemme som for eksempel når riene kommer og vannet går? Når er det aktuelt å ringe til sykehuset? Bør man ta smertestillende medikamenter? Videre får man anledning til å få hjelp hos fysioterapeut og helsesøster. Omvisning på fødeavdeling er alltid et hyggelig besøk. Til slutt ses man etter fødselen. – Det er viktig å prate om fødselen, dessuten har mange behov for råd med hensyn til den nye familiesituasjonen, sier Svedberg.